logo

Trevirke, Bygg og Rivningsavfall fra private- og næringskunder leveres til Miljøstasjonen på Kjølen mot avgift.

 

SGT - Drifter egen Fliskutte maskin

Flismaskin

Trevirket sendes til energigjennvinning