logo

Farlig avfall kan gjøre stor skade

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med anna avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

  

Alle husstander / privatpersoner kan levere farlige avfall til Kjølen Miljøstasjon.


Dette er farlig avfall

 • Måling lim og lakk
 • Lyspærer
 • Syrer og basar
 • Løysemidler
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Brannsløkkingsapparat
 • Kjemikalier
 • Alle typer batteri
 • Gassflasker, primuser
 • Reingjøringsmidler som
  klorin, salmiakk og kraftvask
 • Plantevernmidler, sprøytemidler
  og gjødsel
 • PCB, for eksempel i isolerglasruter fra 1965-80
 • Spraybokser
 •  Olje
 • Sikringer
 • Bilbatteri
 • Steikeomnsrens
 • Bilpleiemidler
 • Alle batteri
 • Gradestokker og kvikksølvtermometer
 • Neglelakkfjerner
 • Rester av medisiner leverer du til apoteket eller gjenvinningsstasjonen

 

Dette er ikke farlig avfall:

 • Aske
 • Disketter
 • Sikringer
 • Blåpapir
 • Eingongsgrillar
 • Vinduer produsert før
  1965 eller etter ca 1980
 • Dekk
 • Pensler
 •  Elektriske artikler