logo

Foreta e-deklareringen.

Før du kan deklarere må du ha blitt tildelt rollen enten som              

  1. Administrator
  2. Sluttbruker.

Hvordan legge til en Administrator i bedriften:

Administrerende direktør/daglig leder må logge inn på Altinn.no for å delegere rollen som Administrator Avfallsdeklarering.no til relevant person i bedriften:

  • Velg «Profil, roller og rettigheter» i toppmenyen
  • Velg riktig virksomhet i nedtrekks menyen
    • Vær oppmerksom på at i de tilfeller der bedriften har flere underenheter (med ulike organisasjonsnummer), må det velges en administrator for hver underenhet.             Da trykker du på «Vis alle aktører», og huker deretter av i ruten «Vis også underenheter».
      En og samme person kan være administrator for flere avdelinger, men en og samme sluttbruker kan bare opprettes for en underenhet.

Administrasjonsmodulen brukes til å administrere virksomheten din. Det er kun Administratorer som har tilgang til denne modulen.

  • Når rollen som administrator er delegert i Altinn til aktuell person, kan vedkommende logge seg inn i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no.

 

Etter oppretting kan Sluttbruker logge inn i deklarasjonsmodulen.

Innlogging som Sluttbruker i deklarasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no gjøres ved å fylle inn tilsendt kode og engangspassord. Passordet kan endres ved første gangs innlogging

Som SluttbrukerAvfallsdeklarering.no er du ansvarlig for å deklarere eget avfall. Denne rollen har du blitt delegert av bedriftens Administrator. I regi av denne rollen har du ansvaret for å etterleve §11-12 i avfallsforskriften; Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.

Ønsker du ikke å utføre selve deklareringen selv:

Kan du spørre SGT AS om hjelp til å deklarere på vegne av virksomheten. Før deklarering må virksomheten gi fullmakt til dette. Dette gjøres av administrator i Administrasjonsmodulen.  NB! Virksomheten vil fortsatt være ansvarlig for informasjonen i deklarasjonen, selv om det er gitt SGT AS fullmakt til å deklarere.